Články

K čemu je možné využít kreativní procesy?

Použití kreativních procesů

Kreativní procesy je možné využít pro:

Branding

Příklad: Brand James Cook Caravan vznikl za pomocí kreativních workshopů v úzké spolupráci s klientem. Z původního zadání vytvořit logo pro firmu „FCS Caravan“ se vyvinula práce na novém brandu – především definování pocitu ze značky a tvorba nového názvu. A nakonec jsem vytvořil i to logo.

Obsahovou strategii

V rámci tvorby vizuálního stylu Místní akční skupiny Broumovsko+ jsem pomohl vytvořit výstižné formulace textů na web. O celé zakázce si můžete přečíst v případové studii MAS Broumovsko+: Nebojte se u nás žádat.

Velmi přínosný byl úvodní workshop, ze kterého vyplynulo mnoho důležitých informací pro tvorbu nového webu. Následně vznikal přesně takový web, jaký jsme si představovali. Díky intenzivní spolupráci s Františkem jsme dokázali velmi dobře definovat, co by měl web obsahovat, jak by měl na uživatele působit, jak by se v něm měl orientovat apod.
Ing. Michaela Šumpíková, manažerka MAS Broumovsko+

Inovaci projektu

V Nadaci Partnerství jsme v rámci inovačního týmu vytvořili novou vizi Ceny Josefa Vavrouška (nový návrh kategorií ceny, nápady na inovace webu, nápady jak pracovat s laureáty, nápady na propagaci...).

Strategické plánování: ujasnění priorit a dalších kroků

Ve Fryštáku jsem pomáhal naplánovat setkání neziskových organizací. Společně s Martinem Nawrathem, který setkání facilitoval, jsme hledali společné potřeby neziskovek a vytvářeli prostor pro jejich spolupráci.

Komunitní plánování

Ve Zlíně jsme hledali potřeby a zdroje v rámci příležitosti vytvořit komunitní prostory. Byl to dobrý základ pro iniciaci a síťování různých aktivit zdola. Jedním z výstupů je neformální sdružení KOMPOST Zlín.

Práce probíhá vždy společně s klientem, v tvůrčí náladě a chuti najít odpovědi na ty správné otázky.

Spolupráci s Františkem bych doporučil každému, kdo se chce od intuitivní potřeby posunout k jasně formulované strukturované vizi. Pokud je vás více, pak vás zábavnou formou přivede i k vašim přirozeným rolím v projektu. Dáte-li mu předem potřebné podklady, připraví pro vás pracovní setkání, z kterého budete odcházet nadšení a s vědomím, že víte co a jak máte dále dělat.
Tomáš Černý, radní a zastupitel města Fryšták, místní aktivista

A jaké je vaše téma?

František Eliáš, 13/11/2017

←zpět na články