Články

K čemu je možné využít kreativní procesy?

Použití kreativních procesů

Kreativní procesy je možné využít pro:

Branding

Příklad: Brand James Cook Caravan vznikl za pomocí kreativních workshopů v úzké spolupráci s klientem. Z původního zadání vytvořit logo pro firmu „FCS Caravan“ se vyvinula práce na novém brandu – především definování pocitu ze značky a tvorba nového názvu. A nakonec jsem vytvořil i to logo.

Obsahovou strategii

V rámci tvorby vizuálního stylu Místní akční skupiny Broumovsko+ jsem pomohl vytvořit výstižné formulace textů na web. O celé zakázce si můžete přečíst v případové studii MAS Broumovsko+: Nebojte se u nás žádat.

Inovaci projektu

V Nadaci Partnerství jsme v rámci inovačního týmu vytvořili novou vizi Ceny Josefa Vavrouška (nový návrh kategorií ceny, nápady na inovace webu, nápady jak pracovat s laureáty, nápady na propagaci...).

Design služeb

Design služeb je poměrně nové odvětví, které nahlíží na funkcionalitu i formu služeb z pohledu jejich uživatele. „Aplikuje nástroje a metodologii designu na nehmotné produkty, tj. služby, za účelem tvorby řešení, která jsou užitečná, použitelná a atraktivní z pohledu zákazníka a efektivní a konkurenceschopná z pohledu poskytovatele“. Spojuje v sobě mnoho různých disciplín, jako je např. marketing, podniková strategie, rozvoj lidských zdrojů nebo IT.
(Viz wikipedia: Design služeb)

Strategické plánování: ujasnění priorit a dalších kroků

Ve Fryštáku jsem pomáhal naplánovat setkání neziskových organizací. Společně s Martinem Nawrathem, který setkání facilitoval, jsme hledali společné potřeby neziskovek a vytvářeli prostor pro jejich spolupráci.

Komunitní plánování

Ve Zlíně jsme hledali potřeby a zdroje v rámci příležitosti vytvořit komunitní prostory. Byl to dobrý základ pro iniciaci a síťování různých aktivit zdola. Jedním z výstupů je neformální sdružení KOMPOST Zlín.

Práce probíhá vždy společně s klientem, v tvůrčí náladě a chuti najít odpovědi na ty správné otázky.

A jaké je vaše téma?

František Eliáš, 13/11/2017

←zpět na články