Články

Problém obsahuje cestu k řešení

Tvrdím, že:

Problém obsahuje cestu k řešení

Jinak řečeno, „v kapce problému je obsažený celý oceán možností“.

Příkladem může být metoda 5× proč.

Funguje to takto: Napíšeme si problém. Pak se zeptáme proč je problém problémem. A tak dále, zhruba pětkrát.

Když dojdeme k obecnějšímu tvrzení, získáme odstup od našeho problému. Jak se zvětšuje náš úhel pohledu, problém se zmenšuje a najednou máme mnohem větší spektrum možností řešení naší situace.

Výsledkem tohoto „zkoumání problému“ je naše výzva, která začíná slovy „Jak můžeme...“. Je to v podstatě dobře zformulovaná otázka, která podněcuje tvorbu nápadů na řešení.

5× proč Metoda 5× proč: 40 minut práce.

Právě ta výzva je klíč – ta určuje směr cesty.

Když pak v dalším kroku vygenerujeme nápady a shrneme je, vypadnou nám z toho konkrétní kroky, které potřebujeme udělat. Najednou se to hýbe. Věci se dají do pohybu, uvnitř nás, i vně nás.

František Eliáš, 15/03/2017

←zpět na články