Služby

Služba Jak to probíhá Přínos Výstup
Workshop Dobrý základ webu jednodenní workshop, práce s fakty, cílovou skupinou a cílem webu dobrý základ pro webdesign a programování, nový pohled na web, pojmenování, utřídění zadání pro webdesign, struktura webu
Kreativní workshop na vaše téma jedno nebo více setkání
(obvykle v rozsahu 3 hod./setkání)
nalezení nových možností, zapojení všech lidí v týmu, nové metody práce nápady a principy pomáhající řešení, formulace dalších kroků: CO-KDO-KDY
Grafické práce
zadání – grafické zpracování – odevzdání formulace obsahu, strukturování, zobrazení informací, pohlídání detailů webdesign, publikace, tisková data
Hledání cesty v nové situaci – za oběd oběd + 1 hodina času nová energie do žil, jiný pohled na věc zážitek metod kreativního řešení problémů
Kreativní workshop pro člověka jedno nebo více setkání
(obvykle v rozsahu 3 hod./setkání)
nová energie do žil, praktické rady, podpora vnitřní vize nápady a principy pomáhající řešení, formulace dalších kroků
Support větších facilitací příprava podkladů, pomoc na místě při facilitaci, příprava výstupů usnadnění práce na místě, usnadnění práce s daty, pohlídání detailů analýza dat, zápisy, formulace, grafické výstupy

Počítám si 400 Kč za hodinu. Do ceny se počítá veškerá práce včetně přípravy a formulování výstupů.
Jednodenní workshop vyjde zhruba na 4.500 Kč. Cenu počítám vždy individuálně na základě náročnosti projektu.

Úvodní konzultace je zdarma.